eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2305

NGC 2305
Obiekt NGC 2305 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2305 - galaktyka w konstelacji Ryba Latająca
Тип: E2/P -
Wymiary kątowe: 2.10'x1.5'
Wielkość gwiazd: V=11.7m; B=12.7m
Jasność powierzchni: 12.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h48m37.3s; Dec= -64°16'22"
Redshift (z): 0.011671
Odległość od Słońca do NGC 2305: w oparciu o wartość redshift (z) - 49.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 2305 : PGC 19641, ESO 87-44, AM 0648-641

Sąsiadujące obiekty: NGC 2303, NGC 2304, NGC 2306, NGC 2307

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.