eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2305

NGC 2305
objekt NGC 2305 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2305 - galakse i stjernebildet Volantis
Typen: E2/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.10'x1.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.7m; B=12.7m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t48m37.3s; Dec= -64°16'22"
Rødforskyvning (z): 0.011671
Avstand fra solen til NGC 2305: basert på redshiftverdien (z) - 49.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2305 : PGC 19641, ESO 87-44, AM 0648-641

Naboobjekter: NGC 2303, NGC 2304, NGC 2306, NGC 2307

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.