eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
objekt NGC 2306 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2306 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Monocerotis
Typen: OCL -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Andre objektnavn NGC 2306 : * cloud?

Naboobjekter: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.