eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
objekt NGC 2304 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2304 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Geminorum
Typen: II1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 6t55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Andre objektnavn NGC 2304 : OCL 484

Naboobjekter: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.