eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
Objekt NGC 2304 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2304 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Blíženci
Typ: II1p -
Uhlové rozmery: 3.00'
veľkosť: V=10.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Iné mená objektu NGC 2304 : OCL 484

Blízke objekty: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.