eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
Voorwerp NGC 2304 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2304 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Geminorum
Type: II1p -
De hoekige afmetingen: 3.00'
omvang: V=10.0m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Andere namen van het object NGC 2304 : OCL 484

Objecten in de buurt: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.