eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2305

NGC 2305
Voorwerp NGC 2305 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2305 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Volantis
Type: E2/P -
De hoekige afmetingen: 2.10'x1.5'
omvang: V=11.7m; B=12.7m
De helderheid van het oppervlak: 12.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h48m37.3s; Dec= -64°16'22"
roodverschuiving (z): 0.011671
De afstand van de zon tot NGC 2305: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 49.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2305 : PGC 19641, ESO 87-44, AM 0648-641

Objecten in de buurt: NGC 2303, NGC 2304, NGC 2306, NGC 2307

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.