eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
Voorwerp NGC 2306 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2306 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Monocerotis
Type: OCL -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 6h54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Andere namen van het object NGC 2306 : * cloud?

Objecten in de buurt: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.