eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
Obiekt NGC 2306 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2306 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Jednorożec
Тип: OCL -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 6h54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Inne nazwy obiektów NGC 2306 : * cloud?

Sąsiadujące obiekty: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.