eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
Objekt NGC 2306 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2306 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Monocerotis
Typ: OCL -
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Övriga namn på objektet NGC 2306 : * cloud?

Närliggande objekt: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.