eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2306

NGC 2306
Objekt NGC 2306 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2306 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Monocerotis
Typ: OCL -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h54m29.5s; Dec= -7°11'55"
Jiné názvy objektu NGC 2306 : * cloud?

Nedaleko objekty: NGC 2304, NGC 2305, NGC 2307, NGC 2308

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.