eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2304

NGC 2304
Objekt NGC 2304 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2304 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Geminorum
Typ: II1p -
Úhlové rozměry: 3.00'
velikosti: V=10.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 6h55m11.8s; Dec= 17°59'19"
Jiné názvy objektu NGC 2304 : OCL 484

Nedaleko objekty: NGC 2302, NGC 2303, NGC 2305, NGC 2306

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.