eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2303

NGC 2303
Objekt NGC 2303 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2303 - galaxie v súhvezdí Povozník
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.5'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h56m17.4s; Dec= 45°29'36"
RedShift (z): 0.019700
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2303: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2303 : PGC 19891, UGC 3603, MCG 8-13-31, CGCG 234-30, NPM1G +45.0083

Blízke objekty: NGC 2301, NGC 2302, NGC 2304, NGC 2305

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.