eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2307

NGC 2307
Objekt NGC 2307 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2307 - galaxie v súhvezdí Lietajúca ryba
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x1.6'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h48m51s; Dec= -64°20'6"
RedShift (z): 0.015204
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2307: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2307 : PGC 19648, ESO 87-45, AM 0648-641, IRAS 06485-6416

Blízke objekty: NGC 2305, NGC 2306, NGC 2308, NGC 2309

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.