eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2308

NGC 2308
Objekt NGC 2308 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2308 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.2'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h58m37.5s; Dec= 45°12'40"
RedShift (z): 0.019520
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2308: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2308 : PGC 19949, UGC 3618, MCG 8-13-37, CGCG 234-37, NPM1G +45.0086

Blízke objekty: NGC 2306, NGC 2307, NGC 2309, NGC 2310

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.