eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 231

NGC 231
Objekt NGC 231 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 231 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=12.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h41m6.4s; Dec= -73°21'9"
Jiné názvy objektu NGC 231 : ESO 29-SC5, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 229, NGC 230, NGC 232, NGC 233

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.