eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 231

NGC 231
Objekt NGC 231 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 231 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=12.7m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h41m6.4s; Dec= -73°21'9"
Övriga namn på objektet NGC 231 : ESO 29-SC5, in SMC

Närliggande objekt: NGC 229, NGC 230, NGC 232, NGC 233

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.