eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 231

NGC 231
Voorwerp NGC 231 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 231 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.80'
omvang: V=12.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h41m6.4s; Dec= -73°21'9"
Andere namen van het object NGC 231 : ESO 29-SC5, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 229, NGC 230, NGC 232, NGC 233

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.