eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 231

NGC 231
objekt NGC 231 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 231 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Tucanae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 0t41m6.4s; Dec= -73°21'9"
Andre objektnavn NGC 231 : ESO 29-SC5, in SMC

Naboobjekter: NGC 229, NGC 230, NGC 232, NGC 233

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.