eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2331

NGC 2331
Objekt NGC 2331 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2331 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Blíženci
Typ: IV1p -
Uhlové rozmery: 19.00'
veľkosť: V=8.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h6m59.8s; Dec= 27°15'42"
Iné mená objektu NGC 2331 : OCL 475

Blízke objekty: NGC 2329, NGC 2330, NGC 2332, NGC 2333

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.