eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2333

NGC 2333
Objekt NGC 2333 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2333 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h8m21.2s; Dec= 35°10'12"
RedShift (z): 0.015781
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2333: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2333 : PGC 20223, UGC 3689, MCG 6-16-20, CGCG 176-18, IRAS 07050+3515

Blízke objekty: NGC 2331, NGC 2332, NGC 2334, NGC 2335

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.