eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2397

NGC 2397
Objekt NGC 2397 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2397 - galax i stjärnbild Volantis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x1.2'
magnitud: V=11.8m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h21m19.5s; Dec= -69°0'5"
rödförskjutning (z): 0.004546
Avståndet från solen till NGC 2397: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2397 : PGC 20766, ESO 58-30, IRAS 07214-6854

Närliggande objekt: NGC 2397A, NGC 2397B, NGC 2398-2, NGC 2398-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.