eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2398-1

NGC 2398-1
Objekt NGC 2398-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2398-1 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=13.9m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 11.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h30m16.2s; Dec= 24°29'17"
rödförskjutning (z): 0.029724
Avståndet från solen till NGC 2398-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 125.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2398-1 : PGC 21165, MCG 4-18-23, CGCG 117-48

Närliggande objekt: NGC 2397, NGC 2398-2, NGC 2399, NGC 2400

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.