eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2398-2

NGC 2398-2
Objekt NGC 2398-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2398-2 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: D R -
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=14.9m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h30m13.6s; Dec= 24°29'29"
rödförskjutning (z): 0.032025
Avståndet från solen till NGC 2398-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 135.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2398-2 : PGC 21157, MCG 4-18-22, CGCG 117-46

Närliggande objekt: NGC 2397B, NGC 2397, NGC 2398-1, NGC 2399

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.