eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2399

NGC 2399
Objekt NGC 2399 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2399 - tre stjärnor i stjärnbild Canis Minoris
Typ: *3 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h29m49.9s; Dec= -0°12'49"

Närliggande objekt: NGC 2398-2, NGC 2398-1, NGC 2400, NGC 2401

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.