eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2398-2

NGC 2398-2
objekt NGC 2398-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2398-2 - galakse i stjernebildet Geminorum
Typen: D R -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.9m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t30m13.6s; Dec= 24°29'29"
Rødforskyvning (z): 0.032025
Avstand fra solen til NGC 2398-2: basert på redshiftverdien (z) - 135.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2398-2 : PGC 21157, MCG 4-18-22, CGCG 117-46

Naboobjekter: NGC 2397B, NGC 2397, NGC 2398-1, NGC 2399

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.