eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2397B

NGC 2397B
objekt NGC 2397B ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2397B - galakse i stjernebildet Volantis
Typen: IBm/P -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.4m; B=15.0m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t21m55.7s; Dec= -68°50'45"
Rødforskyvning (z): 0.004590
Avstand fra solen til NGC 2397B: basert på redshiftverdien (z) - 19.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2397B : PGC 20813, ESO 58-31, AM 0722-684

Naboobjekter: NGC 2396, NGC 2397A, NGC 2397, NGC 2398-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.