eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2397B

NGC 2397B
Objekt NGC 2397B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2397B - galax i stjärnbild Volantis
Typ: IBm/P -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.5'
magnitud: V=14.4m; B=15.0m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h21m55.7s; Dec= -68°50'45"
rödförskjutning (z): 0.004590
Avståndet från solen till NGC 2397B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 19.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2397B : PGC 20813, ESO 58-31, AM 0722-684

Närliggande objekt: NGC 2396, NGC 2397A, NGC 2397, NGC 2398-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.