eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2398-2

NGC 2398-2
Voorwerp NGC 2398-2 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2398-2 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Geminorum
Type: D R -
De hoekige afmetingen: 0.50'x0.5'
omvang: V=14.9m; B=15.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h30m13.6s; Dec= 24°29'29"
roodverschuiving (z): 0.032025
De afstand van de zon tot NGC 2398-2: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 135.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2398-2 : PGC 21157, MCG 4-18-22, CGCG 117-46

Objecten in de buurt: NGC 2397B, NGC 2397, NGC 2398-1, NGC 2399

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.