eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2430

NGC 2430
objekt NGC 2430 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2430 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.50'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t39m41s; Dec= -16°17'46"
Andre objektnavn NGC 2430 : OCL?

Naboobjekter: NGC 2429, NGC 2429B, NGC 2431, NGC 2432

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.