eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2430

NGC 2430
Obiekt NGC 2430 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2430 - grupa gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: *Grp -
Wymiary kątowe: 7.50'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h39m41s; Dec= -16°17'46"
Inne nazwy obiektów NGC 2430 : OCL?

Sąsiadujące obiekty: NGC 2429, NGC 2429B, NGC 2431, NGC 2432

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.