eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2432

NGC 2432
objekt NGC 2432 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2432 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: II1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 7.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t40m53s; Dec= -19°4'36"
Andre objektnavn NGC 2432 : OCL 620, ESO 560-SC6

Naboobjekter: NGC 2430, NGC 2431, NGC 2433, NGC 2434

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.