eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2432

NGC 2432
Voorwerp NGC 2432 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2432 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Puppis
Type: II1p -
De hoekige afmetingen: 7.00'
omvang: V=10.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h40m53s; Dec= -19°4'36"
Andere namen van het object NGC 2432 : OCL 620, ESO 560-SC6

Objecten in de buurt: NGC 2430, NGC 2431, NGC 2433, NGC 2434

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.