eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2432

NGC 2432
Objekt NGC 2432 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2432 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Puppis
Typ: II1p -
Úhlové rozměry: 7.00'
velikosti: V=10.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h40m53s; Dec= -19°4'36"
Jiné názvy objektu NGC 2432 : OCL 620, ESO 560-SC6

Nedaleko objekty: NGC 2430, NGC 2431, NGC 2433, NGC 2434

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.