eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2432

NGC 2432
Objekt NGC 2432 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2432 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Puppis
Typ: II1p -
Vinkeldimensionerna: 7.00'
magnitud: V=10.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h40m53s; Dec= -19°4'36"
Övriga namn på objektet NGC 2432 : OCL 620, ESO 560-SC6

Närliggande objekt: NGC 2430, NGC 2431, NGC 2433, NGC 2434

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.