eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2660

NGC 2660
Voorwerp NGC 2660 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2660 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Velorum
Type: I3m -
De hoekige afmetingen: 3.00'
omvang: V=8.8m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h42m38s; Dec= -47°12'2"
Andere namen van het object NGC 2660 : OCL 759, ESO 260-SC4

Objecten in de buurt: NGC 2658, NGC 2659, NGC 2661, NGC 2662

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.