eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2660

NGC 2660
Obiekt NGC 2660 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2660 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Żagiel
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 3.00'
Wielkość gwiazd: V=8.8m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h42m38s; Dec= -47°12'2"
Inne nazwy obiektów NGC 2660 : OCL 759, ESO 260-SC4

Sąsiadujące obiekty: NGC 2658, NGC 2659, NGC 2661, NGC 2662

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.