eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2660

NGC 2660
Objekt NGC 2660 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2660 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Velorum
Typ: I3m -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=8.8m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h42m38s; Dec= -47°12'2"
Övriga namn på objektet NGC 2660 : OCL 759, ESO 260-SC4

Närliggande objekt: NGC 2658, NGC 2659, NGC 2661, NGC 2662

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.