eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2660

NGC 2660
objekt NGC 2660 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2660 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Velorum
Typen: I3m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t42m38s; Dec= -47°12'2"
Andre objektnavn NGC 2660 : OCL 759, ESO 260-SC4

Naboobjekter: NGC 2658, NGC 2659, NGC 2661, NGC 2662

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.