eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2703

NGC 2703
Objekt NGC 2703 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2703 - dvě hvězdy v souhvězdí Hydrae
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h55m47.1s; Dec= -3°18'23"

Nedaleko objekty: NGC 2701, NGC 2702, NGC 2704, NGC 2705

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.