eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2703

NGC 2703
Obiekt NGC 2703 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2703 - dwie gwiazdki w konstelacji Hydra
Тип: *2 -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h55m47.1s; Dec= -3°18'23"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2701, NGC 2702, NGC 2704, NGC 2705

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.