eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2705

NGC 2705
Obiekt NGC 2705 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2705 - jedna gwiazda w konstelacji Hydra
Тип: * -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h56m0s; Dec= -3°0'51"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2703, NGC 2704, NGC 2706, NGC 2707

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.