eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2705

NGC 2705
Objekt NGC 2705 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2705 - enda stjärna i stjärnbild Hydrae
Typ: * -
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h56m0s; Dec= -3°0'51"

Närliggande objekt: NGC 2703, NGC 2704, NGC 2706, NGC 2707

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.