eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2705

NGC 2705
objekt NGC 2705 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2705 - enslig stjerne i stjernebildet Hydrae
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t56m0s; Dec= -3°0'51"

Naboobjekter: NGC 2703, NGC 2704, NGC 2706, NGC 2707

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.