eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2705

NGC 2705
Objekt NGC 2705 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2705 - jedna hvězdička v souhvězdí Hydrae
Typ: * -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h56m0s; Dec= -3°0'51"

Nedaleko objekty: NGC 2703, NGC 2704, NGC 2706, NGC 2707

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.