eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2904

NGC 2904
Objekt NGC 2904 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2904 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=12.3m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h30m16.9s; Dec= -30°23'6"
RedShift (z): 0.007802
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2904: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2904 : PGC 26981, ESO 434-6, MCG -5-23-3, AM 0928-300

Blízke objekty: NGC 2902, NGC 2903, NGC 2905, NGC 2906

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.