eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2906

NGC 2906
Objekt NGC 2906 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2906 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.9'
veľkosť: V=12.7m; B=13.4m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h32m6.2s; Dec= 8°26'32"
RedShift (z): 0.007138
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2906: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2906 : PGC 27074, UGC 5081, MCG 2-25-1, CGCG 63-1, IRAS 09294+0839

Blízke objekty: NGC 2904, NGC 2905, NGC 2907, NGC 2908

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.