eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2908

NGC 2908
Objekt NGC 2908 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2908 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h43m31.2s; Dec= 79°42'5"
RedShift (z): 0.020137
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2908: na základe množstva červeného posunu (z) - 85.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2908 : PGC 27831, UGC 5152, MCG 13-7-34, CGCG 350-29, IRAS 09375+7955

Blízke objekty: NGC 2906, NGC 2907, NGC 2909, NGC 2910

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.