eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 313

NGC 313
Objekt NGC 313 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 313 - dvě hvězdy v souhvězdí Piscium
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h57m45.7s; Dec= 30°22'0"

Nedaleko objekty: NGC 311, NGC 312, NGC 314, NGC 315

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.