eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 313

NGC 313
Voorwerp NGC 313 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 313 - twee sterren in het sterrenbeeld Piscium
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h57m45.7s; Dec= 30°22'0"

Objecten in de buurt: NGC 311, NGC 312, NGC 314, NGC 315

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.